Hygiena a technologie mlýnských obilních výrobků, pekárenských výrobků a těstovin, škrobu a výrobků z nich, luštěnin, olejnatých semen a tuků rostlinného původu – Výuka předmětu byla ukončena 30.8.2011 – povinně volitelný předmět


Předmět přináší základní informace o nejčastěji používaných cereálních surovinách k výrobě mlýnských obilných výrobků a jejich použití v pekárenské a těstárenské výrobě, jejich vadách a použitých přípravcích během vegetace a jejich dopadu na zdravotní nezávadnost vegetabilních produktů. Zabývá se také základními technologiemi používanými k výrobě škrobu, dietetické vlákniny a bílkovin, technologiemi získávání rostlinných olejů z olejnin, vlivem jejich zpracování a skladování na kvalitu a zdravotní nezávadnost. Součástí předmětu jsou základy laboratorního vyšetřování dle aktuální legislativy.