Hygiena a technologie ryb a rybích výrobků (2350/H1HR) – povinný předmět


Tato disciplina seznamuje s veterinárně hygienickými požadavky na produkci, zpracování, balení, skladování, přepravu a prodej ryb a rybích výrobků. Výuka je zaměřena na základní technologické postupy zpracování sladkovodních a mořských ryb jako je uzení, marinování nebo konzervace pasterizací nebo sterilací a výroba rekonstituovaného masa. Pozornost je věnována základům konzervace chlazením a zmrazováním. Součástí výuky jsou také alimentární onemocnění z ryb a rybích výrobků (biotoxiny, virová, bakteriální, parazitární onemocnění, kontaminující látky).

KA 2350/1-2

Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Zmrazené rybí filety
1) VM – Stanovení čisté hmotnosti u glazurovaných hluboce zmrazených filetů ryb Standardní operační postup SOP 1
2) VM – Stanovení původního podílu produktu Standardní operační postup 2
3) VM – Stanovení obsahu vlhkostiStanovení obsahu vlhkosti sušící váhy SOP 2.1
4) VM – Stanovení celkového tuku – Standardní operační postup 2.2
5) VM – Stanovení celkového dusíku a obsahu bílkovin v produktu Standardní operační postup 2.3
6) VM – Stanovení obsahu popelovinStandardní operační postup 2.4
Výukový materiál:
Fotodokumentace:
KA 2350/4-7up
Hygiena a technologie produktů rybolovu
KA 2350/1-3
Stanovení aditivních zvlhčovacích látek E452 (polyfosfátů) u produktu: zmrazené rybí filety

Pracovní protokol 1

Fotodokumentace