Hygiena a technologie potravin rostlinného původu (2210/H1RP) – výuka předmětu ukončena 30.8.2012 – povinně volitelný předmět


Cíle předmětu (anotace):Předmět přináší základní informace o vegetabilních surovinách nejčastěji používaných k výrobě potravin, jejich vadách během vegetace a technologiích zpracování a skladování. Obsahuje také základní technologické postupy výroby a použití přídavků rostlinných surovin do potravin, jejich ovlivnění použitou technologií a dopad na hygienická kriteria finálních výrobků. Předmět se zabývá také vegetabilními potravinami, jejich významem, spotřebou, technologií výroby, základními hygienickými kriterii a jejich dopadem na zdraví konzumenta. Součástí předmětu jsou základy laboratorního vyšetřování dle aktuální legislativy.