Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, suchých plodů, hub a výrobků z nich (2210/H1HTN) – Výuka předmětu byla ukončena 30.8.2011


Cíle předmětu (anotace): Předmět informuje o základních technologických postupech produkce a zpracování ovoce, zeleniny, nápojů, suchých plodů a hub, uplatňujících se v hygienických kritériích, zejména ve zdravotní nezávadnosti finálních produktů, seznamuje studenty se základní a související legislativou uvedených komodit