Hygiena a technologie polotovarů vajec a medu (2350/H1HP) – povinný předmět


Cílem výuky je naučit studenty teorii a praxi hygieny a technologie vajec, polotovarů a medu, a to tak, aby absolvent byl schopen řídit jejich výrobu, laboratorně sledovat jakost a zejména jejich zdravotní a hygienickou nezávadnost.

Stránka se připravuje.

Stránka se připravuje.