Hygiena a technologie živočišných produktů (2340/H1HZ1) – výuka předmětu byla ukončena 30.8.2011


2340/H1HZ1   Hygiena a technologie živočišných produktů
CCílem výuky je poskytnout studentům základní znalosti o hygieně a technologii potravin, které jsou nezbytné pro studium speciálních předmětů. Studenti získají informace o projektování, výstavbě a umístění závodů a o výrobním zařízení. Rovněž balení a přeprava potravin jsou zahrnuty. Důraz je kladen na postupy čištění a desinfekce jako nezbytné části výroby potravin.

2340/H1HZ2   Hygiena a technologie živočišných produktů
Ve speciální části výuky jsou studenti seznámeni s základními technologiemi a strojním vybavením mlékárenského, masného a drůbežářského průmyslu.