Hygiena produkce mléka I., II. (2340/V1ML1) – povinný předmět


Cílem disciplíny je podat ucelený soubor poznatků o syrovém kravském mléce a faktorech, které ovlivňují jeho produkci, složení, vlastnosti, biologickou hodnotu, technologickou zpracovatelnost, zdravotní a hygienickou nezávadnost. Studenti se seznamují s veterinárně hygienickými požadavky pro produkci, získávání a úchovu mléka v zemědělské prvovýrobě, pro nákup a svoz mléka pro mlékárenské ošetření a zpracování. Náplň praktické výuky je zaměřena na laboratorní analýzu mléka a hodnocení výsledků vzhledem k požadavkům uvedeným v legislativě.