Mikrobiologie potravin (2340/H1MP1/H1MP2) – povinný předmět

Od ZS 2012/2013 došlo ke sloučení s předmětem  Chemie potravin do nového předmětu Chemie a mikrobiologie potravin


Cílem výuky je vysvětlení vztahů mezi mikroorganismy, potravinami a prostředím. Disciplína zaměřena na  studium vlastností potravinářsky významných mikroorganismů, vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících mikroorganismy v potravinách a v neposlední míře i na epidemiologické aspekty alimentárních onemocnění. Dalším zaměřením je mikrobiologie jednotlivých potravinových komodit. Důraz je kladen také na zvládnutí problematiky legislativních a normativních podkladů vztahujících se k mikrobiologickému hodnocení potravin a potravinových surovin. Praktická výuka je zaměřena na osvojení si standardních vyšetřovacích postupů i moderních metod analýzy potravin.

KA 1 – 4 

1) Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách

Fotodokumentace:
Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách – 1
Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách – 2
Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách – 3

2) Část LM – Využití metody ELISA při detekci LISTERIA MONOCYTOGENESES v potravinách

Pracovní postup
Fotodokumentace:
Část LM – Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes v potravinách – 1
Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes v potravinách – 2
Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes v potravinách – 3

3) Část SEs – Využití metody ELISA při detekci LISTERIA MONOCYTOGENES v potravinách

Návod na cvičení
Pracovní protokol
Pracovní postup

Fotodokumentace:
Část SEs – Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes v potravinách -1
Část SEs – Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes v potravinách -2
Část SEs – Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes v potravinách -3

KA 1 – 4

Návod na cvičení – Detekce stafylokokových enterotoxinů v potravinách metodou ELFA s využitím přístroje miniVIDAS
Protokol o laboratorním vyšetření vzorku – Detekce stafylokokových enterotoxinů v potravinách metodou ELFA s využitím přístroje miniVIDAS
Fotodokumentace:
fotodokumentace

KA 1 – 5

Prezentace – Stanovení počtu vybraných indikátorových mikroorganismů v potravinách pomocí automatizované metody TEMPO®

Fotodokumentace:
Fotodokumentace

KA 1 – 6

Návod na cvičení –  Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes a stafylokokových enterotoxinů v potravinách B. Využití metody 3M™ Tecra™ Staph Enterotoxin VIA při detekci stafylokokových enterotoxinů v sýrech
Protokol o laboratorním vyšetení vzorku – Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes astafylokokových enterotoxin v potravinách 

Fotodokumentace:
Fotodokumentace k vyhodnocení inovace

KA 4 – 6 up

Výukový film

Fotodokumentace:
Fotodokumentace