Potravinářská technika (2340/H1PT) – předmět zaveden 1.9.2011 – povinně volitelný předmět


Cílem předmětu je seznámit studenty s fyzikální a technickou podstatou procesů probíhajících při výrobě potravin a zpracování potravinářských produktů; těmto procesům principiálně porozumět a ověřit získané znalosti v seminárních cvičeních

KA 1-7

Stanovení energetické spotřeby u stolní baličky, efektivita procesu map 
Výukový materiál
Fotodokumentace