Prohlídka jatečných zvířat a masa I., II. (2350/H1PJ1/H1PJ2) – povinný předmět


Cílem výuky je naučit studenty teorii a praxi prohlídky masa a orgánů jatečných zvířat v nejširším slova smyslu. Konkrétně musí každý student rozpoznat zejména patologicky změněné orgány a maso poražených zvířat, správně rozhodnout o jejich použitelnosti a označení. Součástí výuky je zvládnutí problematiky manipulace a technologie zpracování konfiskátů.

KA 1-1

Stanovení Trichinella spp. ve vzorcích masa jatečných zvířat
Vyukový material_ZS_2011-Stanovení Trichimella spp. ve vzorcích masa jatečných zvířat

Fotodokumentace