Struktura a skladba potravin (2210/H1SP) – povinně volitelný předmět


Cílem výuky je zprostředkovat základní poznatky v oblasti skladby a struktury potravin se zaměřením zejména na mikroskopické vyšetřovací metody. Základem jsou znalosti struktury potravinových surovin a změn, ke kterým dochází při jejich zpracování. Morfologická kritéria jsou k průkazu jednotlivých součástí využívána společně s dalšími technikami pro získání kontrastu v obraze – fyzikálními a chemickými.

KA 1-1
Polarizace –  Výukový materiál ZS 2013

Fotodokumentace :
Polarizace ZS 2013

KA 1-2
Jak funguje imunohistochemie – Imunohistochemie
Imunohistochemický protokol –  IHC protokol
Protokol o IHC vyšetření – průkaz sojového proteinu – IHC protokol

Fotodokumentace:
Imunohistochemie ZS 2012
Imunohistochemie ZS 2013

KA 1-3
Kvantitativní vyhodnocení mikroskopického obrazu pomocí analýzy obrazu – Obrazová analýza

Fotodokumentace:
Obrazová analýza

KA 1-6
Elektronová mikroskopie –  EM

Fotodokumentace:
EM ZS 2013

KA 1-7
Histochemické metody ve vyšetřování masných výrobků
Tepelně opracované masné výrobky
Drůbeží a rybí výrobky

Zobrazovací techniky a jejich využití při studiu struktury a skladby potravin – Zobrazovací techniky

Fotodokumentace:
Tepelně opracované masné výrobky
Drůbeží a rybí výrobky
Zobrazovací techniky

KA 4-7up
Příprava a zpracování vzorků 
Příprava a zpracování vzorků – Moodle
Mikroskopické vyšetření surovin rostlinného původu – ŠKROBY – test Hot Potatoes – Moodle
Mikroskopické vyšetření surovin rostlinného původu – KOŘENÍ – test Hot Potatoes – Moodle
Imunohistochemické vyšetření v potravinové mikroskopii – Moodle
Moodle – samostudium

Fotodokumentace:
Mikroskopické vyšetření surovin rostlinného původu – test HOT POTATOES
Mikroskopické vyšetření surovin rostlinného původu – KOŘENÍ – test HOT POTATOES – 1
Příprava a zpracování vzorků
Mikroskopické vyšetření surovin rostlinného původu – ŠKROBY – test Hot Potatoes – Moodle
Mikroskopické vyšetření surovin rostlinného původu – KOŘENÍ – test Hot Potatoes – 2
Imunohistochemické vyšetření v potravinové mikroskopii – Moodle
Samostudium