Toxikologie potravin (2390/H1TP) – povinně volitelný předmět


Cílem předmětu toxikologie potravin je seznámit studenty s poznatky o možném působení cizorodých látek obsažených v potravinách na organismus člověka. Náplní předmětu je dále problematika interakcí mezi nutričními a cizorodými látkami, problematika nežádoucích účinků z nedostatku určitých látek a hodnocení ochranných faktorů v potravinách. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni s mechanismy účinků cizorodých látek v organismu, vysoce významnými formami metabolické aktivace a inaktivace látek včetně ovlivnění enzymových reakcí, které se na těchto procesech podílejí.