Veterinární biofyzika (2110/H1BF) od 1.9.2012 nový název předmětu – Biofyzika (2110/H1BF) – povinný předmět


Biofyzikální principy funkcí živých systémů. Bioenergetika a interakce živých organismů s okolím. Fyzikální základy vyšetřovacích metod v medicíně.Biofyzikální vlastnosti potravin. Fyzikální základy analytických metod včetně základních praktických zkušeností.

 

KA 1-3

Ztráta tepla v závislosti na velikosti povrchu a objemu a na druhu chladícího média

Webová učebnice

Obsah
1a. Dynamika vlhkosti vzduchu ve cvičebně biofyziky během výuky
1b. Ztráta tepla v závislosti na povrchu a objemu tělesa a na chladícím mediu
2a. Polarimetrie: Kvantitativní stanovení sacharózy
2b. Konduktometrie
3a. Elektromyografie
4. Refraktometrie: Kvalitativní stanovení alkoholů a kvantitativní stanovení sacharózy
5. Potenciometrie

webové stránky biofyziky