Veterinární chemie (2110/H1VC) od 1.9.2012 nový název – Chemie (2110/H1VC) – povinný předmět


Z hlediska obsahové náplně lze rozdělit do čtyř základních oddílů.

1. Základní chemické zákony a poznatky o stavbě a vlastnostech látek a jejich aplikace s ohledem na biologickou reaktivitu sloučenin.

2. Základy bioanorganické chemie a hlediska biologického významu a funkce důležitých iontů a sloučenin (strukturální prvky, makro- a mikroelementy). Biocykly nejdůležitějších prvků.

3. Základy bioorganické chemie zahrnující vztahy mezi strukturou a reaktivitou biologicky důležitých organických sloučenin. Systematika důležitých látek zejména v návaznosti na potřeby biochemie a dalších navazujících disciplín.

4. Základní principy současných vyšetřovacích metod a to jak klasických tak i instrumentálních., používaných zejména v oblasti kontrolních činností laboratoří veterinárně hygienického dozoru, potravinářských a krmivářských.