Veterinární ekologie (2190/V1VE) – povinný předmět


Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou životního prostředí z hlediska praktických aspektů, zejména ve vztahu k znečišťování hlavních složek životního prostředí – ovzduší, vody a půdy. Důraz je kladen na problematiku veterinární ochrany životního prostředí, což umožní absolventům praktické rozhodování, ale i případné řešení konkrétních problémů, spojených se změnami, k nimž dochází v přírodě vlivem člověka.