Zemědělská produkce (2210/V1ZE) – od ZS 2012 výuka probíhá na Ústavu zootechniky a zoohygieny – povinný předmět


Předmět seznamuje posluchače s vlivem podmínek vnějšího prostředí na zemědělskou produkci jako celek a dále s problematikou produkce krmiv a surovin pro výrobu potravin. Součástí předmětu jsou základy biologicko-technické kontroly rostlinné produkce a základy integrované výživy a ochrany rostlin. Obsahuje rovněž otázky ekologické, zejména s ohledem na negativní vlivy zemědělství na životní prostředí.