Klíčové aktivity


Seznam klíčových aktivit pro inovaci výuky v bezpečnosti potravin.

Pro více informací o vybrané klíčové aktivitě, klikněte na název klíčové aktivity.

 

KA1 – Příprava, zavedení a realizace nových laboratorních metod


KA2 – Příprava, zavedení, odzkoušení a realizace nových přístupů ve výuce


KA3 – Příprava, zavedení, odzkoušení a realizace nových volitelných předmětů


KA4 – Tvorba učebních materiálů, multimediálních pomůcek a skript


KA5 – Evaluace inovované výuky