Publicita projektu


Brněnský deník – Projekt zkvalitní úroveň expertů na potraviny

Projekt zkvalitní úroveň expertů na potraviny Brno – Práce se zajímavými přístroji, lépe vybavené laboratoře. Ale také víc stáží a praktických cvičení. A kromě nevyhnutelného prokousávání se teorií důraz na řešení skutečných projektů. Tak se dá v kostce popsat filozofie projektu, který má vylepšit úroveň studia budoucích expertů na kvalitu a bezpečnost potravin.

Na začátku ledna jej spustila jediná instituce svého druhu v Evropě, Fakulta veterinární hygieny a ekologie brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity. „V prvním roce se projekt zaměří především na pořizování nových přístrojů a vybavení laboratoří,“ vysvětlil mluvčí univerzity Alexandr Průša.

Postupně ale bude fakulta do výuky zavádět další novinky. Projekt za víc než dvacet milionů korun, které z větší části zaplatí Evropská unie, je rozplánovaný na tři roky. A jeho hlavním smyslem je lepší propojení studia a praxe. Fakulta tak chce vyhovět stoupající poptávce po absolventech, kteří se dobře vyznají nejen v poučkách z učebnic. Ale později se rychle zorientují i při řešení problémů ve skutečném zaměstnání.  Posluchači proto dostanou například víc příležitostí vyzkoušet si už při studiu práci v poloprovozních dílnách a potravinářských provozech. „Díky tomu u nás budou absolvovat kvalitnější odborníci, kteří najdou uplatnění v celé Evropě,“ věří proděkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie Bohuslava Tremlová, která má projekt na starosti.

Novinky.cz  – Odborníci na kvalitu potravin dostanou na VFU Brno kvalitnější vzdělání

„Během tříletého trvání se projekt bude týkat téměř 3000 studentů, kvalitnější a inovované studium však zůstane i po skončení projektu – materiálové vybavení i nové metody již zůstanou, navíc budou průběžně hodnoceny a upravovány podle zpětné vazby od absolventů,“ řekla Bohuslava Tremlová, proděkanka FVHE a řešitelka projektu.

V prvním roce projektu jsou především pořizovány nové přístroje a vybavovány laboratoře pro výuku mikrobiologických, chemických, fyzikálních a mikroskopických metod. Postupně budou do výuky zaváděny další novinky – poptávku po větším sepětí studia a praxe uspokojí více praktických cvičení v laboratořích, poloprovozních dílnách a v potravinářských provozech. Studenti budou moci lépe procvičit své dovednosti a zvýší se jejich schopnost aplikovat teoretické poznatky.

Větší prostor také dostane projektové a problémové studium, které se více blíží způsobu, jakým budou absolventi pracovat ve svých zaměstnáních. Přibude volitelných předmětů, vzniknou nové učební pomůcky a podpory se dočká také e-learning.

„Po dokončení projektu u nás budou absolvovat kvalitnější odborníci, kteří najdou uplatnění v celé Evropě,“ dodává Bohuslava Tremlová.

Deník Právo – Odborníci na potraviny dostanou lepší vzdělání

Málokdo může s jistotou říct, že přesně ví, co jí. Příprava potravin je složitá věda a stejně tak kontrola jejich kvality a zdravotní nezávadnosti.

Odborníky na veterinární aspekty bezpečnosti a hygieny potravin připravuje Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE) Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU), která v letošním akademickém roce spustila nový projekt na inovaci výuky. V rámci projektu budou vybaveny laboratoře, zkvalitní se výuka a přibude cvičení a stáží.
Projekt se uskutečňuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. „Během tříletého trvání se projekt bude týkat téměř 3000 studentů, kvalitnější a inovované studium však zůstane i po skončení projektu materiálové vybavení i nové metody již zůstanou, navíc budou průběžně hodnoceny a upravovány podle zpětné vazby absolventů,“ řekla doc. Bohuslava Tremlová, proděkanka FVHE a řešitelka projektu. V prvním roce se pořizují především nové přístroje, vybavují laboratoře pro výuku mikrobiologických, chemických, fyzikálních a mikroskopických metod. Postupně budou do výuky zaváděny další novinky – poptávku po větším sepětí studia a praxe uspokojí více praktických cvičení v laboratořích, poloprovozních dílnách a potravinářských provozech.
Studenti budou moci lépe procvičit své dovednosti a zvýší se jejich schopnost aplikovat teoretické poznatky. Větší prostor také dostane projektové a problémové studium, které se více blíží způsobu, jakým budou absolventi pracovat ve svých zaměstnáních. Přibude volitelných předmětů, vzniknou nové učební pomůcky a podpory se dočká také e-learning.
Miroslav Homola


Inovace výuky studijních veterinárních programu v oblasti bezpečnosti

 LS 2013

Závěrečná brožura o realizaci projektu