Identifikační značky

Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby byly produkty živočišného původu označeny identifikačním označením před tím, než opustí výrobní zařízení. Identifikační značka pro produkty živočišného původu má stejné náležitosti jako razítko zdravotní nezávadnosti, tzn. oválný tvar dané velikosti i veškeré obsažené znaky. Na označení musí být uvedeno číslo schválení zařízení. Pokud zařízení vyrábí jak potraviny živočišného původu, tak potraviny bez obsahu živočišné suroviny, může provozovatel potravinářského podniku používat totéž označení pro obě skupiny potravin. Podle způsobu obchodní úpravy různých produktů živočišného původu může být označení umístěno přímo na produkt, na první obal nebo na další obal, nebo může být natištěno na štítek, který je umístěn na produkt nebo na první obal nebo další obal. Označením může být také neodstranitelný přívěsek z odolného materiálu. Identifikační označení pro balení vajec není nezbytné, pokud jsou balení opatřena kódem balírny/třídírny. U produktů živočišného původu, které jsou umístěny v přepravních kontejnerech nebo sestávají z velkých balení a jsou určeny pro další manipulaci, zpracování, první balení nebo další balení v jiném zařízení, může být označení umístěno na vnější povrch kontejneru nebo obalu. U kapalných, granulovaných nebo práškových produktů živočišného původu přepravovaných jako nebalené a u produktů rybolovu přepravovaných jako nebalené není identifikační označení nezbytné, pokud přiložené doklady obsahují informacepotřebné pro identifikaci zboží. Pokud jsou produkty živočišného původu vkládány do dalšího obalu pro přímé dodání konečnému spotřebiteli, postačuje umístit označení pouze na vnější stranu tohoto obalu.

Podle identifikační značky lze snadno rozeznat, odkud daný produkt pochází – tedy kde byl vyroben. Bohužel podle identifikační značky nelze rozeznat původ surovin použitých pro výrobu. Když jsou suroviny dále zpracovávány bývá původní značka zdravotní nezávadnosti/identifikační známka odstraněna a na hotový výrobek je umístěna značka nová, která identifikuje posledního zpracovatele.

Příklad: V českém masokombinátu vyrábí uzené rolované plece a šunku. Z jatečných podniků nakupují vepřové půlky. Vepřové půlky mají původ v České republice, nesou na sobě značku zdravotní nezávadnosti (ovál, CZ, schvalovací číslo jatek, ES). Nabídka ale nestačí pokrýt poptávku, proto jsou jatečné půlky dokupovány z Německa. Rovněž tyto vepřové půlky nesou značku zdravotní nezávadnosti (ovál, DE, schvalovací číslo jatek, zkratka EU). Zpracovatel obě suroviny použije pro výrobu, hotové výrobky – šunka a rolovaná uzená plec pak ponesou jeho identifikační značku (CZ, schvalovací číslo masokombinátu, ES). Tato značka bude umístěna na obalu produktu živočišného původu.