Manipulovat

 

Do okamžiku získání výsledků vyšetření na přítomnost trichinel a za podmínky zajištění plné sledovatelnosti provozovatelem potravinářského podniku:

  •  lze tato jatečně upravená těla rozdělit nejvýše na šest dílů na jatkách nebo v bourárně nacházející se ve stejných prostorách jako jatka
  •  na základě schválení KVS lze tato jatečně upravená těla porcovat v bourárně připojené k jatkám nebo oddělené od jatek za podmínky, že:

o   postup podléhá dohledu KVS

o   jatečně upravená těla nebo jejich části nebudou mít jako místo určení více než jednu bourárnu

o   bourárna se nachází na území členského státu

o   v případě pozitivního výsledku budou všechny části prohlášeny za nevhodné pro lidskou spotřebu