NUTS

 

NUTS – vyjadřuje nomenklaturu územně správních jednotek. Toto alfanumerické značení bylo zavedeno evropským statistickým úřadem (EUROSTAT) pro statistické účely. Každá územní jednotka nese alfanumerické označení, které je vícemístné. Např. pro Brno město je tento kód CZ0622.