Podmínky

 

Uvedené kategorie zvířat mohou být poraženy v domácnostech pouze za dodržení podmínek welfare (odpovídající znehybnění zvířete, správně provedený a povolený způsob omráčení a vykrvení), dodržení zásad pro zacházení s vedlejšími živočišnými produkty (při porážení skotu vzniká SRM!) a dodržení pravidel pro evidenci zvířat (likvidace ušních známek, ohlašovací povinnost).

Domácí porážka skotu do dvou let stáří a jelenovitých je upravena ve Vyhlášce 2/2013 Sb. o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování.