Zpětná vazba

v IPŘ jsou výsledky předchozích veterinárních prohlídek uvedeny ve formě tabulky