Nařízení ES 882/2004


 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. V Příloze IV. Kapitole 1 je uvedena konkrétní výše náhrad za prohlídku různých druhů a věkových kategorií zvířat.


MINIMÁLNÍ SAZBY POPLATKŮ POUŽITELNÉ NA INSPEKCE JATEK

a) Hovězí maso

  •  dospělý skot: 5 EUR/zvíře,
  • mladý skot: 2 EUR/zvíře.

b) Maso lichokopytníků a koňovitých: 3 EUR/zvíře.

c) Vepřové maso: hmotnost jatečně upravených těl zvířat

  • nižší než 25 kg: 0,5 EUR/zvíře,
  •  rovná 25 kg nebo vyšší: 1 EUR/zvíře.

d) Skopové a kozí maso: hmotnost jatečně upravených těl zvířat

  • nižší než 12 kg: 0,15 EUR/zvíře,
  • rovná 12 kg nebo vyšší: 0,25 EUR/zvíře.

e) Drůbeží maso

  • drůbež rodu Gallus a perličky: 0,005 EUR/zvíře,
  • kachny a husy: 0,01 EUR/zvíře,
  • krůty: 0,025 EUR/zvíře,
  • maso farmových králíků: 0,005 EUR/zvíře