VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA DRŮBEŽE

I.              Příprava těla k prohlídce

Těla brojlerů, slepic a krůt se k prohlídce předkládají

  • oškubaná
  • po odstranění běháků
  • po odstranění hlavy a krku
  • vykuchaná

Tělo je předloženo k prohlídce zavěšením za tarsální klouby, visí vzhůru nohama, ventrální stranou těla směrem k pracovníkovi, provádějícímu veterinární prohlídku.

Těla kachen a hus se k prohlídce předkládají

Hlava vodní drůbeže včetně krku zůstává součástí jatečného těla, tělo je překládáno k prohlídce zavěšením za hlavu, otočené ventrální stranou směrem k pracovníkovi, provádějícímu veterinární prohlídku.

Orgány dutiny tělní se k prohlídce předkládají v přirozené souvislosti vyjmuté z těla naráz. Paket vyjmutých orgánů tvoří plíce, srdce, játra, slezina, žláznatý a svalnatý žaludek, střeva, pohlavní orgány. Pouze ledviny zůstávají uvnitř tělní dutiny, což je způsobeno jejich anatomických uložením.

Veterinární prohlídka drůbeže zahrnuje všechny části těla i orgánů; musí být provedena u každého kusu drůbeže.

II.            Veterinární prohlídka těl

Těla jsou průběžně posunována na technologické lince, která má u jednotlivých druhů drůbeže rozdílnou kapacitu. Nejvýkonnější jsou moderní technologické linky pro brojlerová kuřata, kde kapacita dosahuje až 8500 kusů za hodinu. Podle kapacity linky je také uzpůsoben vzhled a počet míst pro pracovníky na prohlížecím místě. Prohlídka těla drůbeže je pouze vizuální, pozornost je zaměřena na posouzení velikostních, tvarových a barevných odchylek. Při prohlídce musí být prohlédnuta jak ventrální, tak dorsální strana těla, proto bývají součástí prohlížecího místa zrcadla. Pohledem do zrcadla lze vizuálně posoudit vzhled odvrácené strany těla. Pokud na prohlížecím místě zrcadlo není, musí být prohlížený kus otočen. Palpaci lze použít pro posouzení změněných částí těla, stejně tak incizi, která u drůbeže slouží např. pro posouzení vzhledu prsní svaloviny.

Při prohlídce musí být odstraněny veškeré změněné části těla. Odstranění vyžaduje v některých případech sejmutí těla z jatečné linky.

 III.         Veterinární prohlídka drobů

Veterinární prohlídka drobů je pouze vizuální. Pozornost je zaměřena především na poživatelné droby – játra, srdce a svalnatý žaludek. Při zjištění tvarových, velikostních či barevných odchylek jsou droby vyloučeny z lidské spotřeby.

Každý den musí úřední veterinární lékař osobně provést kontrolu vnitřností a tělních dutin reprezentativního vzorku drůbeže. Tělní dutina se posuzuje po rozříznutí těla z ventrální strany. Při otevření tělní dutiny lze provést prohlídku tělní výstelky, ledvin, vzdušných vaků, kostí a svaloviny.

Při veterinární prohlídce je povinným úkolem úředního MVDr. kontrola správné kategorizace a manipulace se vzniklými vedlejšími živočišnými produkty. U náhodně vybraného vzorku z každé šarže drůbeže téhož původu se proto provádí podrobná prohlídka částí drůbeže nebo celých těl drůbeže, jejíž maso bylo po postmortem prohlídce vyloučeno z lidské spotřeby.