VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA KRÁLÍKŮ

 

I.      Příprava těla k prohlídce

Těla králíků se k prohlídce předkládají

  • stažená
  • po odstranění konců hrudních končetin a jedné pánevní končetiny
  • bez očí
  • vykuchaná – s otevřenou dutinou břišní po vyjmutí trávícího traktu, močového měchýře a pohlavních orgánů

Tělo je předloženo k prohlídce zavěšením za jednu pánevní končetinu, visí hlavou dolů, ventrální stranou těla směrem k pracovníkovi, provádějícímu veterinární prohlídku. V dutině břišní zůstávají ledviny a játra, dutina hrudní je neotevřená včetně obsahu, ostatní orgány jsou vyjmuty.

Veterinární prohlídka králíků zahrnuje všechny části těla i orgánů; musí být provedena u každého kusu poraženého králíka.

 

II.      Veterinární prohlídka těl

Těla jsou postupně posunována na technologické lince směrem k prohlížiteli. Na prohlížecím místě nejsou umístěna zrcadla, což pracovníkům zvyšuje pracnost. Při prohlídce králíků se uplatňují všechny základní postupy prohlídky, tj. adspekce, palpace i incize.

Vizuálně se posoudí celý povrch těla. Přitom je nutné s kusem manipulovat, zejména ho otočit dorsální stranou těla směrem k prohlížiteli. Vizuálně se posuzuje také hlava a krk, hlavu je nutné pro vizuální posouzení zvednout a zkontrolovat při tom nosní otvory a dutinu ústní. Při vizuální kontrole se pátrá po změnách tvaru, barvy svaloviny, zraněních či jiných abnormalitách; kontroluje se kvalita a úroveň technologického opracování. Vizuální kontrola dále zahrnuje posouzení dutiny břišní, jejího vzhledu a barvy, vzhledu pobřišnice, ledvin a bránice. Vizuální kontrola může být v případě zjištění jakýchkoli odchylek doprovázena o palpační vyšetření změněných tkání.

Incize se uplatňuje při veterinárním posouzení dutiny hrudní, která je oddělena od dutiny břišní bránicí. Bránice musí být protnuta řezem (znázornění řezu, otevřená hrudní dutina) tak, aby bylo možné vizuálně prohlédnout hrudní dutinu včetně jejího obsahu.

Při prohlídce musí být odstraněny veškeré změněné části těla. Odstranění vyžaduje v některých případech sejmutí těla z jatečné linky.

 

 

III.      Veterinární prohlídka orgánů

Veterinární prohlídka orgánů je pouze vizuální. V dutině břišní zůstávají ledviny, které se posoudí při vizuální kontrole vzhledu břišní dutiny. Dále u těla zůstávají játra, která jsou pouze uvolněna. Játra se prohlédnou vizuálně, v případě potřeby palpačně a posoudí se přitom odchylky tvarové, velikostní, barevné či jiné. Po prohlídce se játra vyvěsí směrem ven z těla (pokud tak nebylo tělo již předloženo k prohlídce), aby bylo možné provést řez protínající bránici.

Plíce a srdce se prohlíží vizuálně, prohlídka může být doplněna o palpaci. Pozornost je zaměřena především na zjištění tvarových, velikostních či barevných odchylek, při kterých jsou postižené orgány vyloučeny z lidské spotřeby.

Při veterinární prohlídce je povinným úkolem úředního MVDr. kontrola správné kategorizace a manipulace se vzniklými vedlejšími živočišnými produkty. U náhodně vybraného vzorku z každé šarže králíků téhož původu se proto provádí podrobná prohlídka částí nebo celých těl, jejichž maso bylo po postmortem prohlídce vyloučeno z lidské spotřeby.