LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY

 

Vzorky odebrané v průběhu veterinární prohlídky nebo po prohlídce jsou zaslány k vyšetření. Některá vyšetření, např. měření pH či barvy masa lze provádět přímo v provozu, většina vyšetření se ale provádí laboratorně. V jednotlivých podkapitolách jsou zpracovány postupy různých vyšetření, které budou v rámci výuky Prohlídky jatečných zvířat a masa prováděny na praktických laboratorních cvičeních. Popsané postupy všech vyšetření jsou reálné a používají se v běžné praxi.