Mízní uzliny průduškové střední

foto 15 lnn. tracheobronchales medii

foto 16 – lnn. tracheobronchales medii et dextri po nařezání