Otevření hlavních průdušek

foto 11 – otevření levého bronchu

foto 12 – otevření pravého bronchu