Těla malých přežvýkavců

 

foto 8 – tělo kozy

foto 9 – tělo jehněte