Gramovo barvení

Gramovo barvení – jedná se o diagnostické barvení bakterií, jehož principem je odlišné složení bakteriální stěny mikroorganismů. Buněčné stěny některých bakterií obsahují kyselinu teichovou, která po obarvení krystalovou violetí a moření Lugolovým roztokem vytvoří pevný barevný komplex (kyselina, barvivo, jód), který se nevymývá rozpouštědlem (alkoholem nebo acetonem či jejich směsí). V preparátu mají tyto bakterie barvu krystalové violeti – fialovou až modofialovou. Jsou grampozitivní – G+. Druhá skupina bakterií neobsahuje kyselinu teichovou v buněčné stěně, takže zmíněný komplex se netvoří a modrá violeť se rozpouštědlem vymývá. Po dobarvení světlejším barvivem např. karbolfuchsinem nebo safraninem se tyto bakterie obarví na růžovo (příp. růžovočerveno). Jsou gramnegativní – G-. Příliš staré kultury některých grampozitivních druhů bakterií mohou být fyziologicky  gramnegativní. Pokud tento jev nastává neobvykle brzy, mluvíme o gramlabilitě. Některé bakterie se tímto barvením neznázorňují – např. mykobaktérie pro vysokou hydrofobii své stěny barviva přijímají jen obtížně.