Kostka jater

Foto 5 – kostka jater prasete odebraná k mikrobiologickému vyšetření