Ojediněle

foto 7 – krevní agar po kultivaci orgánů s minimální mikrobiální kontaminací, hodnoceni +