Opálení povrchu vzorku

Foto 6 – povrchová dekontaminace vzorku opálením za použití opalovací pistole