Silně

foto 9 – krevní agar po kultivaci mízních uzlin z přední a zadní části těla zvířete, hodnocení +++