Slabě

foto 8 –  krevní agar po kultivaci svaloviny z přední a zadní části těla zvířete, hodnocení ++