Tvorba plynu

foto 12 – zkumavky s masopeptonovým agarem a pomnoženými anaerobními mikroorganismy, vlevo negativní nález, vpravo pozitivní nález