Cysty

foto 32 – cysta v parenchymu ledviny

foto 33 – velká cysta v ledvině, která způsobila atrofii části parenchymu