Škrkavky

foto 17Ascaris suum

foto 18 – škrkavky ve střevě