Vyhláška 289/2007 Sb., v platném znění

Článek 1

Při prohlídce jatečných zvířat a masa se odebírají vzorky k mikrobiologickému, virologickému, fyzikálnímu, chemickému, radiologickému, parazitologickému, histologickému, imunologickému, sérologickému a smyslovému vyšetření.

Článek 2

Jako vzorky se odebírají:

a) u velkých jatečných zvířat, selat, jehňat, kůzlat a velké volně žijící zvěře

1. kostka svalu o hraně nejméně 8 cm křížově z přední a zadní čtvrti,

2. po jedné neporušené krajinové mízní uzlině s okolním vazivem křížově z protilehlých čtvrtí,

3. celá neporušená slezina nebo její část o délce nejméně 10 cm,

4. celá neporušená ledvina nebo její část o délce nejméně 10 cm,

5. kostka jater o hraně 6 až 8 cm, popřípadě s vyprázdněným a podvázaným žlučníkem, u selat, jehňat a kůzlat celá játra,

6. vzorky ze změněných, popřípadě i jiných částí masa, vnitřností a tuku,

7. chybí-li některé vnitřnosti, neporušená rourovitá kost nebo její část o délce nejméně 10 cm,

8. vzorek z prodloužené míchy z oblasti mozkového kmene;

b) u malých jatečných zvířat, s výjimkou selat, jehňat a kůzlat, a u drobné volně žijící zvěře celá těla, pokud nestačí jednotlivé vnitřnosti nebo části svalové, tukové či jiné tkáně.