Registrační číslo

čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku, líhní  – tzn. provozu registrovaného SVS pro činnost se zvířaty či živočišnými produkty. Skládá se z kódu země – CZ a max. dvanáctimístná číselná řada. Př.: CZ81016264