Graf1

Znázornění poklesu pH v čase u masa bez jakostních odchylek a masa s PSE a DFD vadou.

graf

Graf1