Hydrémie

Stav, při kterém dochází ke změnám ve složení krve a následnému narušení cirkulace tělních tekutin. Krev je „řidší“, obsahuje více krevní plazmy a méně krevních elementů. Ostatní tkáně, zejména svalová a pojivová, jsou výrazně vlhké, vodnaté. Při hydrémii dochází k transudaci tekutin do tělních dutin, často je pak spojená s hydroperikardem a ascitem. Nejčastěji se s hydrémií setkáváme u starších zvířat s chronickým onemocněním, např. u ovcí s fasciolózou, chronickým onemocněním trávícího aparátu, u zvěře při chronickém chřadnutí jelenovitých, u skotu a prasat při hydronefróze či u vyhublých zvířat.