Křížové pravidlo

Základní pravidlo používané pro odběr vzorků z těl jatečných zvířat. Vzorky se odebírají z přední části těla – kostka libové svaloviny z oblasti plece z jedné jatečné půlky a ze zadní části těla druhé jatečné půlky, nejčastěji ze svaloviny kýty, případně hřbetní svaloviny.

Schéma 1 – znázornění míst pro odběr vzorků křížovým pravidlem

křížové pravidlo