Metabolické poruchy

Acetonemie, ketóza – metabolická porucha vysokoprodukčních dojnic nastávající krátce po otelení. Vyšší obsah acetonu vykazují také dojnice s mléčnou horečkou, které nebyly léčeny, ale z důvodu ulehnutí byly odeslány na porážku. Se změnou vůně se setkáváme také u dojnic se steatózou jater. Maso má zvláštní nasládlou vůni, která je způsobena obsahem acetonu. Změna vůně je nejvíce patrná v pojivové tkáni, v tuku okolo ledvin a ve svalovině. Vůně masa se nemění ani po tepelném opracování.

Pro průkaz acetonu existuje jednoduchý (Rotherův) test

  • 100 g síranu amonného
  • 50 g uhličitanu sodného (bezvodého)
  • 3 g nitorpusidu sodného

10 g vyšetřované tkáně (maso, tuková tkáň) se nakrájí na drobné kousky a míchá se ve zkumavce s 15 ml destilované vody. Potom se přidá čajová lžička reakční směsi a dále se míchá další 2-3 minuty. Fialové zabarvení výluhu potvrzuje přítomnost acetonu.