Nedostatečné vykrvení

Může být způsobeno buď technologickou chybou – špatně vedený vykrvovací vpich nebo abnormálním stavem zvířete před poražením – zvíře v poslední fázi života, velmi vystresovaní jedinci. Ve svalovině zůstává velké množství krve, orgány, zejména játra, plíce a ledviny jsou tmavé, překrvené. Při naříznutí svaloviny nebo orgánů z nich vytéká značné množství krve. Maso zvířat nedostatečně vykrvených je vyřazeno z lidské spotřeby.