Opožděné vykolení

Jako opožděné vykolení označujeme stav, kdy dochází k větší časové prodlevě mezi dobou od omráčení a vykrvení zvířete do vyjmutí obsahů tělních dutin. K opožděnému vykolení nejčastěji dochází při poruchách chodu porážecí linky, kdy není možné posunout surovinu dále ke zpracování. Za hraniční hodnotu se považuje doba 60 minut.