pHult

Jako pH ultimate označujeme nejnižší hodnotu pH, které je v mase dosaženo. U hovězího masa jsou nejnižší hodnoty naměřeny v době za 48 hodin po poražení, u vepřového masa za 24 hodin po poražení. Proto je také někdy možné se setkat s označením pH24 nebo pH48.