Q koeficient

Vyhodnocení podílu ploch a stanovení Q koeficientu lze provést porovnáním velikostí skvrn pomocí Tabulky 2. Směrné hodnoty Q koeficientu, které značí změny v obsahu volné vody, jsou uvedeny v tabulce 3.