Samčí pach

Maso samců má odlišný pach, než maso samic. Samčí pach je popisován jako pach podobný zatuchlé moči a je nejvíce výrazný u kanců, kozlů a beranů. Maso býků nemá výraznou pachovou odchylku. Specifický samčí pach je dán obsahem steroidních substancí, zejména androstenonu. Pachová odchylka masa kanců se objevuje až při hmotnosti nad 63 kg. Z tohoto důvodu se výkrmoví kanečci kastrují do jednoho týdne po narození. Pokud jsou kastrováni později, zhruba do 4 měsíců věku, tak svalovina ztrácí specifický zápach přibližně za 11 dní, ovšem pachová odchylka v tukové tkáni je zřetelně patrná dalších 10 týdnů.

Teoreticky jsou na jatky dodáváni pouze kastrovaní jedinci (prasata), nebo samci vyřazení z plemenitby. Pokud se při vykolení odhalí kryptorchidní jedinec, je nutné provést odběr vzorků na posouzení pachové odchylky.